Kvalitetna Pro AVL rješenja

Prilikom prvog kontakta sa klijentom, naši inženjeri pažljivo ispituju klijentove potrebe u vezi sa ozvučenjem kako bi ih u potpunosti razumjeli, a zatim i predložili optimalan projekat. Projektovanje obuhvata izradu idejnog rešenja, kao i stvaranje budžetskog okvira za predloženi sistem rješenja. 

Isprojektovana rešenja za ozvučenje obuhvataju broadcast sisteme, televizijske studije, koncertni zvuk, DJ nastupe, javne skupove, “surround” sisteme u bioskopima, reprodukciju zvuka u kafićima i restoranima.

Svuda gdje postoji potreba da se zvuk proizvede, ili reprodukuje, bez obzira na vrstu publike kojoj će se zvuk isporučiti ili vrstu prostora u kojoj je publika smještena, naš tim tehničara je u stanju da isprojektuje adekvatno audio rješenje i ponudi funkcionalno ozvučenje, primjereno potrebama konkretnog prostora.

analiza-777x1024
Analiza klijentovih potreba
idejnorjesenje
Izrada idejnog rješenja
implementacija-1024x892
Implementacija odabranog rješenja
    Cart