Usluga obuhvata sledeće aktivnosti

13
Projektovanje

Projektovanje optičkih mreža i konstalting

4
Izhođenje dozvola

Izhođenje svih potrebnih i upotrebnih dozvola

6
Izvođenje radova

Izvođenje radova na izgradnji (iskop rovova, izgradnja kanalizacije, ugradnja uporišta)

9
Montaža kablova

Montaža kablova u kablovsku kanalizaciju i montaža nadzemnih kablova po stubovima i dalekovodima

2
Polaganje cijevi

Polaganje cijevi, uduvavanje optičkih kablova i spajanje optičkih vlakana po potrebi

8
Instalacija završnih kutija

Završavanje kablova i instalacija završnih optičkih kutija, patch panela i optičkih razdjelnika

bazna-stanica
Testiranje

Testiranje svih karakteristika optičkih kablova, izgrađenih mreža i spojnih puteva

14
Tehnička podrška

Tehnička podrška i održavanje vaše optičke infrastrukture

    Cart