Ova usluga uključuje sledeće aktivnosti

11
Upravljanje projektima
3
Nabavka
4
Izhođenje dozvola
izrada-stubova-1000x1024
Priprema prostora
(izrada čeličnih konstrukcija i izgradnja lokacija)
antenskistub-749x1024
Izrada antenskih sistema, antenskih i optičkih kablova
bazna-stanica
Instalacija i integracija baznih stanica i MW opreme
12
Tehnička podrška i održavanje
dozvole5-722x1024
Tehnički prijem
10
Izrada tehničkog rješenja
13
Izrada glavnog projekta instalacije
idejnorjesenje
Izrada glavnih projekata - uređenja konstrukcije i adaptacija lokacije
eco1
Izrada izvještaja, stručne ocjene i studije o procjeni uticaja na životnu sredinu
    Cart